dr Tomasz Kulisiewicz

Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik zespołów badawczych, wykładowca. Zajmuje się m. in. zagadnieniami usług
e-administracji oraz wykorzystania otwartych danych, a także historią informatyki w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej. Publikacje naukowe
w monografiach SGH, UKSW, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Óbuda (Węgry). W latach 2010-2020 członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI. Od roku 2016 do końca projektu w 2023 r. sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka
przy PTI, od lipca 2022 r. przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Kompetencji ICT Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 2011 r. w Radzie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Współzałożyciel i ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. W PIIT od 2001 r., laureat Nagrody PIIT w 2008 r.