Konrad Marzęcki

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletnia praktyka zawodowa obejmująca aktywności sektora nowych technologii i rynku domen internetowych, w tym udział w tworzeniu i realizacji procedur oraz rozwijaniu bazy merytorycznej Rejestru domeny .pl. Praktyka indywidualna obejmująca także zagadnienia ze sfery prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu informacji oraz obsługę projektów z obszaru ICT, prawa autorskiego, cyfryzacji zasobów, prac naukowych i rozwojowych, transferu wiedzy, w tym współfinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.

Stała obsługa współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami realizującymi aktywności arbitrażu, w tym w fazie wykonywania orzeczeń.
Od 2009 r. członek Rady Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Regularny udział w pracach
oraz projektach związanych z działalnością organizacji zagranicznych, jak Council of European National Top-Level Registries (CENTR) oraz podmiotów krajowych, jak uczelnie wyższe, instytuty badawcze, Biblioteka Narodowa.

Autor artykułów, stanowisk i wypowiedzi, a także panelista i prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych w szczególności nowym technologiom, własności intelektualnej, a także sądownictwu polubownemu.