image

Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego organizowana przez BizTech Konsulting we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, której członkami są Prezes PIIT Andrzej Dulka i Wiceprezes PIIT Wiesław Paluszyński.

Forum Teleinformatyki jest adresowane do środowisk najbardziej zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych.

WIĘCEJ


XXVI Forum Teleinformatyki – System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej

Współorganizacja: XXV Forum Teleinformatyki

Relacja z XXIII Forum Teleinformatyki

20.11.2020