image

Zapraszamy do udziału w  Forum Teleinformatyki, którego PIIT jest współorganizatorem.

Forum odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 r. Z przyjemnością informujemy, że wracamy do w pełni stacjonarnej formy Forum Teleinformatyki, które organizujemy w tradycyjnym terminie oraz miejscu, czyli we wrześniu, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie k. Warszawy.

W tym roku, w oddzielnych sesjach oraz panelach eksperckich będą omawiane różne odcienie dylematów rozwoju zastosowań informatyki, z uwzględnieniem wniosków z okresu pandemii. Głównie przedstawiane będą inicjatywy i rozwiązania, których wdrożenie zwiększy efektywność i bezpieczeństwo systemu informacyjnego państwa, zarówno z perspektywy pojedynczego obywatela, jak i podmiotów gospodarczych, społecznych i publicznych.

Dwudniowe obrady XXIX Forum Teleinformatyki to: 13 sesji tematycznych i zamykający Forum kocioł dyskusyjny pt. „Systemy, procesy i usługi autonomiczne”.

Honorowy Patronat XXIX Forum:

Janusz Cieszyński – Minister Cyfryzacji

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Uczestnikami Forum są głównie przedstawiciele kadry zarządzającej i informatycznej administracji rządowej oraz samorządowej, biznesu, środowisk naukowych, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Warunki udziału zawarte są w formularzu rejestracyjnym.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez rejestrację do dnia 15 września 2023.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.forumti.pl oraz w folderze.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Organizatorzy: