image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji po raz kolejny jest współorganizatorem – obok BizTech Konsulting S.A. – Forum Teleinformatyki. XXV edycja Forum odbędzie się w dniach 26-27 września w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie.

Dla Członków PIIT zaoferowano 30% rabat.

Forum jest najstarszą i aktualnie największą krajową konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. W 2018 r. Forum zgromadziło 495 osób z administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, organizacji oraz ze środowisk naukowych.

Począwszy od pierwszej edycji, Forum niezmiennie porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, tym samym odzwierciedla rozwój polskiego rynku IT. Nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

Tegoroczne Forum zostało objęte  Honorowym Patronatem przez: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcina Pałysa – Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Włodzimierza Marcińskiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W skład Komitetu Honorowego XXV Forum wchodzą wybitne osobistości: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski – Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT.

http://forumti.pl/

http://biztech.pl/forum-teleinformatyki/

20.09.2019