image

W grudniu 1992 roku Andrzej Florczyk, Andrzej Jabłoński oraz Wiesław Osowiecki wpadli na pomysł utworzenia izby firm informatycznych i telekomunikacyjnych. Przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych rozpoczęto prace nad opracowaniem statutu oraz zbieraniem deklaracji firm o przystąpieniu do Izby.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Założycieli Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji obradowało 28 stycznia 1993 roku, w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podczas Targów Komputer Expo 93. Zgromadzenie uchwaliło statut oraz wybrało pierwsze władze Izby.


Prezes
Wacław Iszkowski

Wiceprezesi
Wiesław Dzieżyc
Wiesław Osowiecki
Józef Michalik

Prezydium Rady
Andrzej Jabłoński
Marek Greniewski


18 maja 1993 roku Izba uzyskała wpis do rejestru w XVI oddziale Sądu Miasta Warszawy.

Do dziś w szeregach Członków PIIT pozostaje 9 firm, które przystąpiły do Izby w 1993 r.:
Pierwsza kadencja 1993-1994

Działalność Izby rozpoczęła się od czynnego uczestnictwa w pracach Komisji ds. Rozdziału Kontyngentów przy Ministerstwie Gospodarki, co usprawniło uzyskanie przez firmy kwot kontyngentów na bezcłowy import sprzętu komputerowego. Dzięki działaniu PIIT kolejne rozporządzenia w sprawie kontyngentów nabrały już pewnej logiki, chociaż Izba stale podkreślała, że kontyngenty trzeba zlikwidować.

Zaproponowane przez PIIT modyfikacje w interpretacji taryf celnych dla części, podzespołów i gotowych produktów teleinformatycznych zostały wykorzystane przez resort przy ich nowelizacji.

Izba pomagała firmom w wyjaśnianiu z urzędami skarbowymi i celnymi różnic w naliczaniu cła, podatku granicznego i podatku VAT na oprogramowanie.

PIIT doprowadziła do zawieszenia decyzji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBG) o konieczności dodatkowego certyfikowania komputerów, wobec braku odpowiedniej liczby uprawnionych do tego celu jednostek laboratoryjnych.

Przedstawiciele PIIT brali udział w pracach nad strategią rozwoju informatyki przygotowywaną przez Pełnomocnika Premiera ds. Informatyki oraz Biuro Informatyki w URM.

PIIT działała aktywnie w opracowaniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w części dotyczącej ochrony programów komputerowych. Dzięki mediacji Izby udało się rozstrzygnąć spór dotyczący abolicji na „stare” oprogramowanie, co przyśpieszyło uchwalenie ustawy.

Prezesem Zarządu PIIT jest Wacław Iszkowski i pozostanie nim przez kolejne 23 lata.

Na koniec kadencji Izba zrzeszała 116 firm.