image

11 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym POLIN odbyła się uroczysta Gala obchodów jubileuszy PIIT i Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Podczas uroczystości zaprezentowany został raport pt. „Trendy w branży teleinformatycznej” przygotowany we współpracy z IDC Polska. Z okazji obchodów 20-lecia Sądu Polubownego swoją premierę miał także „Raport na temat domen internetowych” przygotowany wspólnie z NASK.

Podczas wydarzenia przyznane zostały specjalne wyróżnienia dla Założycieli Izby, Nagrody 30-lecia PIIT, a także Nagroda 20-lecia Sądu Polubownego. Wyróżnienie otrzymali przedstawiciele 9 firm, które przystąpiły do Izby w 1993 r. i które do dziś pozostają w jej szeregach.

PIIT od wielu lat przyznaje także swoją nagrodę, której celem jest wyłonienie i wyróżnienie osób, wybitnych ekspertów szczególnie zasłużonych dla rozwoju środowiska teleinformatycznego w Polsce. Nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji stała się prestiżowym wyróżnieniem w branży.

Nagrodę 30-lecia PIIT za wkład w rozwój branży teleinformatycznej w Polsce otrzymali Pan Adam GóralPan Ireneusz Matusiak oraz Pan Zygmunt Solorz. Nagrodę 20-lecia Sądu Polubownego za wkład w utworzenie i rozwój Sądu Polubownego s. Domen Internetowych otrzymała Pani Maria Ziółkowska.

Z okazji 30-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji we współpracy z IDC Polska przygotowany został raport pt. „Trendy w branży teleinformatycznej”. Głównym celem ponad publikacji jest wskazanie trendów w branży technologicznej, które determinować będą przyszły rozwój branży teleinformatycznej. Swoją premierę miał także „Raport na temat domen internetowych” przygotowany na 20-lecie Sądu Polubownego.

Podczas drugiej części uroczystości odbyły się panele dyskusyjne poświęcone przyszłości branży teleinformatycznej w Polsce, a także szansom i wyzwaniom, jakie stoją przed całą branżą w dobie innowacji i rozwoju gospodarki. Panele poprowadzili: Ewa Lis-Jeżak (IDC Poland), Cezary Szczepański (My Company Polska) oraz Xawery Konarski (Wiceprezes PIIT). Panel dyskusyjny Sądu Polubownego pt. „Świat domen internetowych i spory domenowe – perspektywa biznesowa, prawna, orzecznicza i handlowa” poprowadził Prezes Sądu Polubownego Artur Piechocki.

Podczas Gali odbył się także pierwszy z cyklu PIIT TALK, którego celem jest prowadzenie dyskusji na temat kluczowych zagadnień dotyczących branży teleinformatycznej w Polsce z przedstawicielami biznesu, administracji państwowej oraz samorządów. Gościem pierwszego PIIT TALK był Pan Adam Góral – założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z wydarzenia!