image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji we współpracy z IDC Polska przygotowany został raport pt. „Trendy w branży teleinformatycznej”. Swój jubileusz obchodzi w tym roku także Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT, który powołany został do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie.pl i nieprzerwanie działa od 2003 r.

Według opublikowanego przez Komisję Europejską indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Digital Economy and Society Index 2022), w zakresie integracji technologii cyfrowych Polska zajmuje 24. miejsce wśród państw unijnych. Zdaniem PIIT najważniejszym wyzwaniem na kolejne lata będzie więc przede wszystkim świadomy i nowoczesny rozwój cyfrowej gospodarki w oparciu o bezpieczeństwo w sieci, ale także nowoczesne technologie, dostosowane do potrzeb cyfrowego społeczeństwa.

Rozwój technologiczny, który tak mocno przyspieszył przez ostatnie 30 lat, znacząco wpłynął na jakość naszego życia. Branża teleinformatyczna przeszła w tym czasie ogromną transformację, był to czas wdrażania imponujących projektów i innowacji, które bezpośrednio przekładały się na wzrost gospodarki. W roku obchodów 30-lecia istnienia Izby doceniając jej dotychczasowy dorobek odważnie patrzymy w przyszłość. Przed nami kolejne lata możliwości, szans, ale także wyzwań dla sektora teleinformatycznego związanych m.in. z obszarem cyberbezpieczeństwa, transformacją cyfrową, sztuczną inteligencją czy ekosystemem 5G. Jako Izba zrzeszająca największe firmy z branży widzimy pewne kierunki rozwoju, ale tym najważniejszym zadaniem na nadchodzące lata będzie przede wszystkim budowanie nowoczesnej, stabilnej i bezpiecznej cyfrowej gospodarki. – wskazuje Andrzej Dulka Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Głównym celem ponad osiemdziesięciostronicowego raportu przygotowanego przez PIIT jest wskazanie trendów w branży technologicznej, które determinować będą przyszły rozwój branży teleinformatycznej.

Raport pt. „Trendy w branży teleinformatycznej” przygotowany z okazji jubileuszu PIIT jest przede wszystkim zbiorem niezależnych opinii wybitnych ekspertów, które dotyczą szerokiego spojrzenia na trendy rozwojowe rynku teleinformatycznego w Polsce. To swego rodzaju przewodnik po tym co czeka nas w przyszłości. – dodaje Prezes PIIT.

Raport nie tylko podejmuje tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, chmury obliczeniowej czy ekosystemu 5G, ale także wskazuje istotną kwestię dotyczącą cyfrowej edukacji i potrzeby niwelowania luk kompetencyjnych. Zatrudnianie doświadczonych specjalistów technologicznych i utrzymanie aktualnych pul kompetencji w organizacjach stanowiło w 2022 roku poważne wyzwanie zarówno dla dostawców, jak i odbiorców technologii. Według badań IDC aż 53 proc. organizacji w Europie i 33 proc. w Polsce miało problem z obsadzeniem wolnych stanowisk technologicznych. Najbardziej poszukiwane kompetencje technologiczne obecnie, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) związane są z obszarem cyberbezpieczeństwa.

Publikacja poświęcona jest także trendom światowym i trendom w Polsce w obszarze telekomunikacji. Zdaniem autorów raportu najważniejszym wyzwaniem będzie transformacja cyfrowa w oparciu o najnowsze technologie, takie jak np. 5G czy światłowód. Inwestycje światłowodowe będą jednym z ważniejszych trendów tym obszarze i będzie to inwestycja w technologię przyszłości, która w Polsce służyć będzie przez kolejne dziesięciolecia.

Jakie jeszcze najważniejsze wnioski i opinie płyną z raportu PIIT?

Cyberbezpieczeństwo jako fundament przyszłej gospodarki

Jak wynika z raportu PIIT i IDC Polska rynek rozwiązań bezpieczeństwa (sprzętu, oprogramowania on-premises i wdrażanego w chmurze oraz usług) w Polsce wzrośnie w 2023 r. o 15,2 proc. rok do roku. Wzrost ten będzie nieznacznie wyższy niż w Europie Zachodniej (13,1 proc.). Wydatki na cyberbezpieczeństwo napędzają głównie zagrożenia wynikające z sytuacji geopolitycznej, rosnące potrzeby będące efektem transformacji cyfrowej, nowe regulacje i stale zwiększające się ryzyko ataków ransomware.

W miarę jak organizacje migrują do środowisk chmurowych, zmienia się podejście do bezpieczeństwa i technika zwalczania pojawiających się zagrożeń. Wraz z przenoszeniem funkcji biznesowych do chmury i rosnącą liczbą pracowników zdalnych, coraz więcej uwagi poświęca się wykrywaniu zagrożeń i reagowaniu na nie. To jeden z ważniejszych trendów, który determinować będzie budowanie nowoczesnej gospodarki przyszłości.

Sztuczna inteligencja rozwiązaniem przyszłości

W ostatnich latach sztuczna inteligencja (AI) pojawiła się jako siła transformacyjna w różnych branżach. Obecna generacja systemów sztucznej inteligencji może zrewolucjonizować różne aspekty działalności biznesowej i podejmowania decyzji, zapoczątkowując nową erę innowacji i konkurencyjności.

AI wpływa na działania przedsiębiorstw niemal we wszystkich branżach, oferując liczne możliwości innowacji, budowania przewagi konkurencyjnej i wzrostu biznesowego. Wielu menadżerów upatruje we wprowadzeniu AI szanse dla swoich organizacji, dotyczące m.in.: budowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, automatyzację procesów, wyeliminowanie powtarzalnych wykonywanych w tym momencie przez człowieka zadań, ale także np. do rozwoju kapitału ludzkiego w kontekście zwiększania ich kompetencji zawodowych.

Sieć 5G podstawą nowoczesnej infrastruktury cyfrowej gospodarki

Przyjmuje się, że w Europie Zachodniej technologia telefonii 5G wyszła już z fazy wstępnych testów pilotażowych i liczba komercyjnych wdrożeń szybko wzrasta. W przypadku rozwiązań 5G mówimy nie tylko o klasycznej telefonii komórkowej, ale również o Internecie Rzeczy 5G (IoT 5G). Jeszcze nigdy wcześniej ten obszar nie miał tak istotnego wpływu na cyfrową transformację gospodarki.

Technologia 5G oraz IoT tworzą podstawę budowy nowoczesnej infrastruktury dla gospodarki cyfrowej, w której decyzje są podejmowane na podstawie rzeczywistych danych i to coraz częściej w sposób zautomatyzowany. Należy podkreślić, że sprawne wprowadzenie częstotliwości 5G, umożliwi w Polsce budowę sieci teleinformatycznej na całkowicie innych zasadach niż te, które mamy obecnie.

Współczesnym wyzwaniem dla firm jest przede wszystkim dynamiczne tempo zmian technologicznych w nowoczesnych gospodarkach. Rynek staje się także coraz bardziej zaawansowany i złożony. Określenie więc przyszłych trendów branży teleinformatycznej, a co za tym idzie możliwych wyzwań, ale także i szans, może być dla współczesnych przedsiębiorstw kluczowe w budowaniu świadomie rozwijających się firm, które nie tylko inwestować będą w nowoczesną technologię, ale także wspólnie będą budować nowoczesną i bezpieczną gospodarkę.

Więcej informacji na stronie: www.teleinformatyka.org.pl

Partnerzy: