image

PIIT od wielu lat przyznaje swoją nagrodę, której celem jest wyłonienie i wyróżnienie osób, wybitnych ekspertów szczególnie zasłużonych dla rozwoju środowiska teleinformatycznego w Polsce. Nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji stała się prestiżowym wyróżnieniem w naszej branży.

Podczas uroczystych obchodów 30-lecia PIIT i 20-lecia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wręczono nagrody 30-lecia PIIT.

Za wkład w rozwój branży teleinformatycznej w Polsce Kapituła Nagrody przyznała je Panu Adamowi Góralowi, Prezesowi Asseco Poland, Panu Ireneuszowi Matusiakowi, wieloletniemu Prezesowi Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych oraz Panu Zygmuntowi Solorzowi, założycielowi Grupy Polsat Plus.

Nagrodę 20-lecia Sądu Polubownego za wkład w utworzenie i rozwój Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych odebrała Pani Maria Ziółkowska.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!