image

Na posiedzeniu Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w dniu 19 kwietnia 2023 r. wybrano nowe kierownictwo rady i wiceprezesów zarządu PIIT w kadencji 2023-2026.

Przewodniczącym rady został Andrzej Abramczuk, zaś wiceprzewodniczącymi Artur Wiza oraz Jacek Łęgiewicz.

Rada PIIT wybrała także 6 osób do Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W skład zarządu weszli:

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!