image

 

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, uchwałą nr 15/2024 zwołała XXXIV Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 28 marca 2024 roku (czwartek) od godz. 11:00 w Novotel Centrum Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Mandatowej.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Informacja ws realizacji planów działania Izby w 1.roku kadencji 2023/2026.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 1.roku kadencji 2023/2026.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w 1.roku kadencji 2023/2026.
 11. Dyskusja na temat sprawozdań.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań:
  a. Komisji Rewizyjnej,
  b. Sądu Koleżeńskiego.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny realizacji planów działania Izby za I rok kadencji 2023/2026.
 14. Informacja o Budżecie Izby na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały ws. wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rok 2024.
 16. Wybory uzupełniające do Rady Izby.
 17. Podjęcie uchwały ws. wniosków Komisji Uchwał i Wniosków i innych uchwał Zgromadzenia.
 18. Sprawy różne, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w Biurze PIIT:
Tel. 22 628 2260, +48 785 500 949, e-mail: biuro@piit.org.pl


Załączniki: