image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Fundacja Open Allies w piśmie skierowanym do Prezesa UKE wskazały, że  z  powodu błędów w systemie PIT (Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji)  i jego ciągłych awarii nie było możliwe wykonanie obowiązku inwentaryzacyjnego  w ustawowym terminie, tj. do 28 lutego 2023 r.

Ze względu na problemy z systemem ewidencji PIT, izby i organizacje wskazały na poważne zagrożenie realizacji obowiązków przekazania danych do 31 marca do systemu PIT o świadczonych usługach, budynkach zapewniających kolokację a także o infrastrukturze technicznej.

Treść wystąpienia