image

28 marca 2024 r. podczas XXXIV Zwyczajnego Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odbyły się wybory uzupełniające do Rady Izby. Do Rady dołączyli: Marcin Grabarczyk – NASK-PIB, Paweł Sokołowski – SAS, Krzysztof Sosnowski – Ericsson.

Rada PIIT jest najwyższym Organem Izby w okresie między Zgromadzeniami. Rada liczy obecnie 25 członków. 

Skład Rady PIIT w kadencji 2023-2026