Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji i Polska Izba Komunikacji Elektronicznej przedstawiły wspólne stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego obligatoryjne e-fakturowanie (KSeF).

Stanowisko