Jednym ze zdefiniowanych w raporcie problemów jest kwestia terytorialnych ograniczeń sprzedaży – territorial supply constraints (TSC).

Raport Letty wskazuje również jako bliski problemowi TSC problem geoblokowania. Za główną jego przyczynę wskazano rozbieżność przepisów krajowych (niektórzy przedsiębiorcy wskazują również na dodatkowe koszty i ryzyko wynikające ze sprzedaży do niektórych krajów).  Tym samym formułowany jest jednoznaczny wniosek, że pozostałe przeszkody dla konsumentów w kupowaniu i korzystaniu z usług na odległość od innego państwa członkowskiego powinny zostać usunięte w trybie pilnym.

W dniu 6 maja 2024 roku do Ministerstwa Rozwoju i Technologii Izba przekazała swoje Uwagi.

Uwagi PIIT