Izba ze szczególną satysfakcją przyjęła cześć raportu odnoszącą się do potrzeby budowy jednolitego rynku cyfrowego. Izba wskazała, że spośród wszystkich aspektów związanych z budową jednolitego rynku cyfrowego, na które zwraca uwagę Enrico Letta, najważniejszy wydaje się aspekt dotyczący jednolitego podejścia względem zasad świadczenia usług komunikacji elektronicznej, w szczególności, gdy klientem jest konsument. Odgrywa on istotną rolę z uwagi na jego wpływ na możliwość poprawy kondycji sektora i w konsekwencji przyspieszenia inwestycji w rozwój nowoczesnych sieci łączności. W tym kontekście Izba przedstawiła niekorzystne zjawiska występujące na rynku komunikacji elektronicznej, istotnie wpływające na jego funkcjonowanie i wymagające skutecznego zaadresowania przez instytucje UE. W konkluzji izba wezwała Komisję Europejską do całkowitego odejścia od regulacji cenowej w przyszłej legislacji, do zapewnienia pełnej harmonizacji w zakresie praw użytkowników końcowych, a tym samym do zapewnienia level playing field dla wszystkich podmiotów nowego ekosystemu cyfrowego

Są to kolejne uwagi Izby przedstawione w ramach opiniowania raportu Enrico Letty. W maju, na prośbę Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Izba odniosła się do kwestii terytorialnych ograniczeń sprzedaży – geoblokowania.

Uwagi