Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w ramach konsultacji publicznych przekazała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko PIIT