PIIT przekazała swoje Uwagi do konsultowanego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (projekt z dnia 24 października 2022 r.).

Uwagi dotyczą art. 5 pkt. 4-7 budzących wątpliwości m.in. w kwestii niejednoznaczności przepisów dot. łańcucha outsourcingowego, niejasnego odwołania do wypłaty odszkodowań czy nieadekwatnych wymogów formalnych dot. umów outsourcingowych. W opinii PIIT ww. przepisy w obecnym brzmieniu są sprzeczne z nadrzędnym celem projektowanej nowelizacji jakim jest uporządkowanie  i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego.

Załączniki