Do Ministerstwa Cyfryzacji PIIT przekazała Uwagi do projektu ustawy o zarządzaniu danymi (projekt z dnia 13.07.2023).

Załącznik