Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawiła w ramach konsultacji stanowisko do projektu ustawy o aplikacji mObywatel.

PIIT popiera działania mające na celu szerokie uznawanie mObywatela na równi z fizycznym dokumentem tożsamości. Z wielką dumą i uznaniem obserwujemy rozwój projektu tożsamość, jego przekształcenie w mObywatela, uważamy, że jest to jedno z najlepiej działających rozwiązań portfela cyfrowej tożsamości w Europie. Izba z chęcią się włączy w prace związane z rozwojem i popularyzacją rozwiązania i aplikacji mObywatel. PIIT wyraża przekonanie, że prace nad niniejsza ustawą powinny być zgodne z celami projektowanego rozporządzenia eIDAS 2.0 – w szczególności powinny dotyczyć powszechnej rozpoznawalności portfela w usługach publicznych i prywatnych, ustanowienia jego środkiem identyfikacji elektronicznej, współpracy z dostawcami usług zaufania w zakresie dokumentów umieszczanych w portfelu (elektronicznych potwierdzeń atrybutu) oraz możliwości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Izba stoi na stanowisku, że projektując niniejszą ustawę powinniśmy zaadresować wymienione wyżej cele portfela tożsamości cyfrowej oraz deklaruje wsparcie w osiągnięciu tych celów.

Uwagi PIIT