Przyjęcie zbyt ogólnych i rodzących niejasności przepisów będzie niekorzystne dla firm objętych obowiązkami wynikającymi z Aktu
o usługach cyfrowych, odbiorców usług, jak też samych organów regulacyjnych – zaznacza PIIT w swoim stanowisku.

12 kwietnia 2024 r. Izba przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, która jest niezbędna do implementacji przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych.

Uwagi