PIIT w ramach konsultacji projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przedstawiła swoje stanowisko. 

PIIT z zadowoleniem przyjmuje zamiar polskiego rządu implementacji Dyrektywy NIS2 i unijnego zestawu narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G do końca tego roku. Podejście rządowe zapewni harmonizację przepisów i stabilność prawną – czytamy
w stanowisku PIIT.

Projekt ustawy uwzględnia postanowienia unijnej dyrektywy NIS2 i wprowadza zmiany w zakresie:

  • podmiotów kluczowych i ważnych,
  • zespołów CSIRT,
  • systemu S46 i Pojedynczego Punktu Kontaktowego,
  • nadzoru i środków egzekwowania przepisów przez organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa,
  • kompetencji Ministra Cyfryzacji,
  • zmiany obowiązków Pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa i Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa,
  • instytucji dostawcy wysokiego ryzyka.

Izba w swoim stanowisku odniosła się do wielu zapisów projektu.