W odpowiedzi na konsultacje projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, PIIT przekazała do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko.

W swoich uwagach Izba proponuje m.in. modyfikację katalogu podmiotów, wobec których Komisja może przeprowadzać kontrolę zgodności działalności z przepisami rozporządzenia DORA w zakresie zapewnienia operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.

Uwagi PIIT