image

Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne Białej Księgi pt. „Jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej?”. Dokument zainicjował debatę w sprawie przyszłości sektora komunikacji elektronicznej w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego. PIIT przekazała swoje uwagi do dokumentu.

Obecne pokrycie sieciami o bardzo dużych przepustowościach, w tym sieciami 5G jest dalekie od wymaganego, a osiągnięcie celów wynikających z Cyfrowej Dekady stoi pod dużym znakiem zapytania. Europa nie jest już liderem w zakresie łączności bezprzewodowej. Tymczasem powszechnie dostępne, szybkie, wydajne, bezpieczne oraz niezawodne sieci łączności elektronicznej to fundament dla konkurencyjnej gospodarki w świecie opartym na IoT, przetwarzanie w chmurze czy sztuczną inteligencję. Dlatego w pełni popieramy ideę stworzenia ram prawnych prowadzących do zwiększenia inwestycji w sieci łączności elektronicznej o wysokich przepustowościach, w tym na obszarach wiejskich i trudnych inwestycyjnie. Ze względu na dynamikę zmian rynkowych oraz sytuacji geopolitycznej, prace nad tymi nowymi ramiami powinny rozpocząć się niezwłocznie, bez potrzeby oczekiwania na przegląd Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej – czytamy w stanowisku Izby.

Stanowisko PIIT