W związku z opublikowaniem kolejnej wersji projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, datowanej na 5 maja 2022 r., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawiła swoje stanowisko dotyczące przepisów regulujących zwrot niewykorzystanych środków prepaid. Najnowszy projekt PKE zobowiązuje operatorów do pobrania numer konta bankowego klienta, na które mają być zwrócone niewykorzystane środki, już podczas zakupu karty. Izba proponuje rozwiązania, których celem jest bezpieczne dla Klienta i skuteczne wykonanie obowiązku.

Stanowisko