Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała do KPRM Stanowisko do projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (UD335). Stanowisko zawiera uwagi ogólne i szczegółowe oraz deklarację pełnej dyspozycyjności w zakresie współpracy przy tworzeniu mechanizmu świadczenia projektowanego w ramach niniejszej ustawy.

Załącznik