Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje nałożenie na przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu
do internetu obowiązków związanych z blokowaniem dostępu do domen i adresów IP wpisanych do Rejestru, który ma być prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PIIT przekazała do Ministerstwa Finansów stanowisko w tej sprawie, postulując zmiany zaproponowanych przepisów.

Stanowisko PIIT