Izba w swoim stanowisku postuluje usunięcie z projektu rozporządzenia postanowień, których skutkiem ma być nałożenie na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązku przekazania danych osobowych abonentów usług telekomunikacyjnych na potrzeby operatu statystycznego.

Stanowisko PIIT