image

Organizacje branżowe głównie odnoszą się do badania odbioru sygnału programów telewizyjnych i radiowych w Polsce na podstawie ścieżki zwrotnej (Return Path Data). Zasadnicza uwaga odnosi się do zmiany charakteru badania z fakultatywnego na obowiązkowe.

Stanowisko w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025 podpisało 5 organizacji branżowych: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki
i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan.

Stanowisko