Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała do konsultacji listę 32 sektorów, w których planowane jest utworzenie rad sektorowych ds. kompetencji. Powołanych zostanie min. 27 rad, ale PARP nie wyklucza utworzenia większej liczby takich ciał.

Wśród proponowanych sektorów są m.in.:
-farmaceutyczny (biotechnologiczny) i chemiczny
– IT, cyberbezpieczeństwo, telekomunikacji, gospodarka 4.0
– sektor gamingowy i GameDev
– energetyczny – OZE, wodorowy
– gospodarka wodno-ściekowa, rekultywacja, odzysk materiałowy surowców i GOZ 

Każdy sektor zdefiniowany jest przez listę PKD.

Celem działania rad jest:

  1. pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze
  2. upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze
  3. inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz innymi podmiotami
  4. przygotowanie rekomendacji dotyczących dostosowania kadr do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze.

Na funkcjonowaniem rad przeznaczone są środki z funduszy unijnych – na 2 cele łącznie dla wszystkich sektorów:

  • ok. 105 mln zł na monitorowanie i identyfikację luk kompetencyjnych
  • ok. 475 mln zł na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z tematów rekomendowanych przez rady sektorowe

Środki te trafią wyłącznie do sektorów, w których działać będą rady, stąd bardzo istotny jest wybór właściwych branż.

Na Państwa uwagi do listy sektorów w załączonym formularzu czekamy do 4 września 2023 r. na adresbiuro@piit.org.pl

WIĘCEJ

Lista

Formularz