Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do konsultacji publicznych dot. projektu rozporządzenia ws. metody i sposobu obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego.
Najistotniejszym elementem systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest obowiązek zbierania i prawidłowego przetwarzania przez wprowadzających sprzęt masy odpadów, które powstały ze sprzętu wprowadzonego przez nich do obrotu. Jest to element rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z którą za produkt w całym cyklu życia, w tym również za zagospodarowanie odpadów z niego pochodzących, odpowiada producent. Natomiast narzędziem nadzoru nad realizacją tego obowiązku są minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu. Oczekujemy na uwagi Członków PIIT w załączonej tabeli uwag w terminie do dnia 22 września 2022 r pod adresem magda.kaminska

Wiecej

Więcej

Więcej