Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje strategicznego dokumentu Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050).

KRK 2050 jest ważnym dokumentem w polityce rozwoju państwa i dotyczy kluczowych dla przyszłości kraju zagadnień. Dokument zarysowuje możliwe zmiany, które mogą wydarzyć się w długookresowej perspektywie w przyszłości i zmienić rzeczywistość naszego kraju. 

Dokument ten:

  • identyfikuje trendy i wyzwania rozwojowe, z jakimi już teraz oraz w przyszłości będzie zmagało się państwo;
  • dostarcza scenariuszy przyszłości, które pozwalają na „symulację” warunków, w jakich administracja publiczna będzie podejmować decyzje, i które przygotują instytucje publiczne do realizacji celów rozwojowych w różnych uwarunkowaniach;
  • zarysowuje celowo wyidealizowaną wizję kraju w 2050 r. wyznaczającą poziom ambicji dla przyszłych polityk publicznych;
  • wskazuje kluczowe wnioski.  

Na uwagi Komitetów PIIT do dokumentu czekamy do 19 lipca 2024 r. w tabeli uwag