Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw umożliwią utworzenie sieci BCU, które będą ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępnymi dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych osób uczących się. Innowacyjne, holistyczne podejście BCU do rozwoju umiejętności zawodowych w danej branży wykracza poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. BCU będą prowadziły działania edukacyjne, szkoleniowe, integrujące edukację z biznesem oraz wspierające współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działania innowacyjne, rozwojowe, doradcze i promocyjne.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem

OSR

Na uwagi Członków PIIT do dnia 11 kwietnia 2023 oczekujemy pod adresem: biuro@piit.org.pl