Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje dot. wdrożenia rozporządzenia o infrastrukturze gigabitowej (GIA – Gigabit Infrastructure Act). Przepisy, które wprowadzają GIA, znajdą się w nowelizacji ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz szeregu innych ustaw. Ministerstwo deklaruje, że w nowelizacji mega ustawy chce zawrzeć także przepisy, które pozwolą usunąć bariery inwestycyjne dla rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce.

załączniku  znajdą Państwo pytania, na które odpowiedzi oczekuje MC.

Członkowie PIIT mogą zgłaszać swoje propozycje odpowiedzi na pytania MC do 21 czerwca 2024 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ