PIIT otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w prekonsultacjach projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, datowanego na 1 czerwca 2023 r.

W OSR czytamy, że celem projektu jest wprowadzenie ułatwień w kontaktach z administracją i umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych drogą elektroniczną, które zapewnią realizację kamienia milowego KPO C7G, który przewiduje wdrożenie reformy C2.1 Zwiększenie skali zastosowań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie. Zaś realizacja tej reformy nastąpi poprzez wejście w życie przepisów dotyczących domyślności cyfrowej, Architektury Informacyjnej Państwa oraz Komitetu do spraw Cyfryzacji.

Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 28 czerwca 2023 na adres dorota.galecka@piit.org.pl

Projekt Ustawy