Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do drugiej fazy konsultacji prowadzonych w związku z wejściem w życie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r., ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.
oraz przygotowaniami do opracowania krajowego planu działania, określającego sposób realizacji celów cyfrowych i ogólnych ww. programu w Polsce.

Uwagi Członków PIIT można zgłaszać do 21 listopada na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ