Do Ministerstwa Rozwoju i Technologii Izba przekazała wypracowane Uwagi w formie odpowiedzi do konsultowanego dokumentu pn. „Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona Księga”, oceniając treść dokumentu bardzo pozytywnie i licząc na dalszy udział Izby w ocenie projektów legislacyjnych zawierających propozycje docelowych rozwiązań w tym zakresie, gdy zostaną stworzone przez Ministerstwo.

Załącznik