Minister Edukacji i Nauki rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Fundacji VCC.Na uwagi Członków na załączonym obowiązującym formularzu na adres: magda.kaminska@piit.org.pl oczekujemy do dnia 29 marca 2023.

Wniosek

Formularz