Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

Adres:
Strona: https://ptze.pl/


Działanie PTZE koncentruje się na promocji współdziałania uczonych reprezentujących różne dyscypliny
w dziedzinie zastosowań elektromagnetyzmu oraz wymianie informacji naukowej w tym zakresie.

W kwietniu 2023 roku w Warszawie PIIT, wraz z Bundesamt für Strahlenschutz, Japan EMF Information Center, Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu oraz PIIT podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu nawiązanie skutecznego partnerstwa w dziedzinie edukacji oraz badań nad oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM).