image

W kwietniu 2023 roku w Warszawie cztery renomowane instytucje z Niemiec, Japonii i Polski podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu nawiązanie skutecznego partnerstwa w dziedzinie edukacji oraz badań nad oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM).

Współpraca ta obejmuje następujące organizacje:

  • Bundesamt für Strahlenschutz / Federal Office of Radiation Protection (BfS) – Niemcy,
  • Japan EMF Information Center (JEIC) – Japonia,
  • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE) – Polska,
  • Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) – Polska.

Dzięki tej współpracy w/w instytucje będą dążyć do wymiany doświadczeń, promowania i doskonalenia działań edukacyjnych oraz dostarczania informacji opartych na solidnych podstawach naukowych.

BfS, JEIC, PTZE oraz PIIT zobowiązują się do realizacji celów i zadań programu:

  • Wymiana wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk w zakresie edukacji społeczeństwa na temat pola elektromagnetycznego, w tym także poprzez opracowanie skutecznych metod komunikacji;
  • Współpraca nad badaniami naukowymi, a w tym kontynuacja badań Eurobarometru (przeprowadzonych w 2006 i 2010 roku) oraz JEIC (z 2016r.) w celu analizowania, jak postrzegane jest pole elektromagnetyczne;
  • Współpraca w zakresie opracowywania międzynarodowych standardów i wytycznych dotyczących badań naukowych oraz edukacji społeczeństwa w dziedzinie PEM.

Jednym z kluczowych elementów porozumienia będzie wspólne opracowywanie ankiet w badaniach krajowych przeprowadzanych przez instytucje biorące udział w programie. Taki sposób działania pozwoli na zrozumienie różnic kulturowych i uzyskanie porównywalnych wyników w różnych krajach, co oznacza z kolei lepszą analizę danych i wypracowanie skuteczniejszych strategii edukacyjnych oraz komunikacji. Dzięki temu instytucje zajmujące się edukacją o PEM będą mogły lepiej dostosować swoje działania m.in. do potrzeb lokalnych społeczności.

Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwrócił uwagę na znaczenie współpracy międzynarodowej, mówiąc:

Żyjemy w czasach, w których szybki postęp związany z telekomunikacją, cyfryzacją i nowymi technologiami ma ogromne znaczenie dla rozwoju i przyszłości Polski i Polaków, a jednocześnie mamy do czynienia z prawdziwą plagą fake newsów i dezinformacji, związanych także z tematem pola elektromagnetycznego czy technologią 5G. Ten problem dotyczy wszystkich krajów. Każde z państw podpisujących porozumienie wnosi swoje unikalne doświadczenia, umożliwiając nam wspólne opracowanie skutecznych strategii edukacyjnych i informacyjnych. Chcemy w ten sposób sprawić, żeby nasze społeczeństwa mogły podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia i bezpieczeństwa w związku z PEM i technologiami telekomunikacyjnymi. Razem dążymy do tego, aby nasze działania były oparte na solidnych podstawach naukowych, dostarczając społecznościom rzetelnych informacji i przyczyniając się do poprawy jakości życia w dobie szybkiego rozwoju technologicznego.Porozumienie zostało podpisana na okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku. Partnerzy mają nadzieję, że w tym czasie uda się doprowadzić do opracowania nowych strategii, innowacyjnych rozwiązań i narzędzi, które pozwolą społeczeństwom na całym świecie lepiej zrozumieć czym jest pole elektromagnetyczne. Współpraca ta jest kolejnym dowodem na znaczenie międzynarodowego partnerstwa w dziedzinie nauki, technologii i edukacji, mającego na celu poprawę jakości życia ludzi na całym świecie.