Japan EMF Information Center

Adres: Shiba, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, Japan
Strona: https://jeic-emf.jp/english/index.html


JEIC zostało utworzone w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy przemysłem, mediami informacyjnymi i ogółem społeczeństwa. Filozofią i celem JEIC jest dostarczanie łatwych do zrozumienia informacji naukowych na temat pól elektromagnetycznych i minimalizowanie rozbieżności w postrzeganiu ryzyka w zakresie skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych pomiędzy zainteresowanymi stronami.

W kwietniu 2023 roku w Warszawie PIIT, wraz z Bundesamt für Strahlenschutz, Japan EMF Information Center, Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu oraz PIIT podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu nawiązanie skutecznego partnerstwa w dziedzinie edukacji oraz badań nad oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM).