Global Partnership on AI

Adres:
Strona: https://gpai.ai/


15 lutego 2024 r. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podpisała porozumienie z Global Partnership on AI. Celem współpracy jest opracowanie praktyk odpowiedzialnego projektowania i zarządzania sztuczną inteligencją w oparciu o CAST Framework.

Global Partnership on AI to międzynarodowa inicjatywa powołana w celu kierowania odpowiedzialnym rozwojem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sposób szanujący prawa człowieka i wspólne wartości demokratyczne jej członków.