image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podpisała porozumienie z Global Partnership on AI. Celem współpracy jest opracowanie praktyk odpowiedzialnego projektowania i zarządzania sztuczną inteligencją w oparciu o CAST Framework.

Global Partnership on AI to międzynarodowa inicjatywa powołana w celu kierowania odpowiedzialnym rozwojem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sposób szanujący prawa człowieka i wspólne wartości demokratyczne jej członków.

CAST Framework, działający w ramach projektu CAST, to otwarte źródło określające najlepsze praktyki odpowiedzialnej konceptualizacji, projektowania, rozwoju i zarządzania produktami, usługami i rozwiązaniami z wykorzystaniem narzędzi i technik sztucznej inteligencji.

Celem projektu CAST w ramach GPAI jest przede wszystkim wsparcie praktyków AI i decydentów w stosowani u odpowiedzialnych praktyk projektowania, inżynierii i zarządzania AI w procesach, takich jak:

  • Konceptualizacja, planowanie i projektowanie rozwiązań opartych na aluminium.
  • Ocena ryzyka w rozwiązaniach opartych na Al i procesach zarządzania.
  • Projektowanie i wdrażanie Systemów Zarządzania Al

Wspólne działania PIIT i GPAI skupiać się będą na ścisłej współpracy ekspertów i grup roboczych m.in. w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań oraz narzędzi kierujących wdrażaniem odpowiedzialnego AI.

Andrzej Dulka, Prezes PIIT zwrócił uwagę na znaczenie, jakie niesie za sobą wdrożenie praktycznych i odpowiedzialnych rozwiązań opartych na działaniu sztucznej inteligencji dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa: 

W miarę jak sztuczna inteligencja staję się coraz większą częścią naszego życia, wzrasta też potrzeba określenia zasad jej funkcjonowania. Ogromne znaczenie będzie mieć wdrożenie praktycznych rozwiązań opartych na AI, we wszystkich dziedzinach naszej gospodarki. Wpłynie to znacząco przede wszystkim na jej rozwój, ale także na przyspieszenie postępu cywilizacyjnego naszego społeczeństwa.