GAIA-X

Adres: Avenue des Arts 6-9, Bruxelles, Belgium, P.C. 1210
Strona: https://gaia-x.eu/


GAIA-X, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Danych i Chmury (European Association for Data and Cloud, AISBL), zostało oficjalnie ustanowione z końcem stycznia 2021 roku. Organizacja posiada osobowość prawną jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, podlegające prawu belgijskiemu (AISBL). Gaia-X to ekosystem rozwiązań i usług cloud computing, którego powstanie zainicjowały europejskie firmy. Pracują one nad stworzeniem środowiska, w którym dane mogą być udostępniane i przechowywane pod kontrolą ich właścicieli i użytkowników, gdzie zasady są jasno określone i przestrzegane. Dane i usługi mają być łatwo dostępne, kompilowane i wymieniane.

GAIA-X to stowarzyszenie użytkowników, ale także dostawców usług chmurowych, przedstawicieli świata nauki oraz innych grup interesariuszy, którego celem jest stworzenie standardów funkcjonowania usług opartych na chmurze. Jest to o tyle istotne, że odnosi się także do AI, IoT, 5G, edge computingu i innych usług funkcjonujących w zakresie gromadzenia i przesyłania danych.

PIIT jest członkiem organizacji od 26 maja 2021 r.