DIGITALEUROPE

Adres: Rue de la Science, 14, B-1040 Brussels
Strona: https://www.digitaleurope.org/


DIGITALEUROPE to europejska organizacja, której celem jest reprezentacja interesów szerokorozumianego sektora elektronicznego i przemysłu technologii cyfrowych w Europie. Członkowie zrzeszeni w DIGITALEUROPE to między innymi jedne z największych firm na świecie z sektora IT, telekomunikacji i elektroniki użytkowej, a także stowarzyszenia krajowe z każdej części Europy. DE posiada znaczącą pozycję we współpracy z Komisją i Parlamentem Europejskim.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest członkiem od DIGITALEUROPE od 2001 r.

W czerwcu 2020 r. Izabela Albrycht, jako wspólna reprezentantka trzech cyfrowych organizacji wspierających przemysł cyfrowy w Polsce: PIIT, KIGEIT i ZIPSEE Digital Poland, została wybrana do Zarządu DE.