#CyberMadeInPoland

Adres: Wilhelma Feldmana 4 9-10, 31-130 Kraków
Strona: https://cybermadeinpoland.pl/


Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland to platforma współpracy oraz promocji polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest kształtowanie i rozwój bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce oraz promowanie polskich firm poza granicami kraju. Klaster stymulować ma także współpracę sektora z instytucjami naukowymi, podmiotami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami, izbami branżowymi i handlowymi oraz innymi partnerami.

PIIT w maju 2021 r. podpisała list intencyjny z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland.