image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w maju 2021 r. podpisała list intencyjny z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. Celem podjętej współpracy jest wspólna realizacja założeń strategicznych obu Stron, wynikająca z potrzeby budowania większej świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

– Podstawową przesłanką do podjęcia współpracy z Klastrem są dla Izby działania mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, w tym wypracowanie wspólnych rekomendacji dla tego obszaru oraz edukacja społeczna. Działania obejmować będą zarówno aspekty techniczne, jak i edukacyjne, uwzględniając wieloletnią wiedzę i kompetencje ekspertów obu Stron. – powiedział Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

PIIT i #CyberMadeInPoland będą współpracować  m.in. w następujących obszarach:

  • organizowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, szkoleń, konferencji czy warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • budowanie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • współpracowanie przy wykonaniu analiz i innych materiałów informacyjnych na temat trendów i rynku cyberbezpieczeństwa;
  • dzielenie się wiedzą i kompetencjami z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • udostępnianie informacji o planowanych inicjatywach, konferencjach, webinarach, raportach;
  • wypracowanie rekomendacji systemowych, mających na celu rozwój polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa.

Członkami Rady Doradczej #CyberMadeInPoland  są Andrzej Dulka – Prezes PIIT oraz Wiesław Paluszyński – Prezes PTI i Wiceprezes PIIT.

W ramach porozumienia Klaster przyznał PIIT tytuł Partnera Instytucjonalnego Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeinPoland.