Bundesamt für Strahlenschutz

Adres: Postfach 10 01 49. D-38201 Salzgitter
Strona: https://www.bfs.de/EN/home/home_node.html


BfS to niemiecka organizacja działająca na rzecz bezpieczeństwa i ochrony człowieka oraz środowiska przed szkodami wywołanymi promieniowaniem jonizującym i niejonizującym.

W kwietniu 2023 roku w Warszawie PIIT, wraz z Bundesamt für Strahlenschutz, Japan EMF Information Center, Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu oraz PIIT podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu nawiązanie skutecznego partnerstwa w dziedzinie edukacji oraz badań nad oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM).