Tomasz Wiertelak

Head of Sales w firmie Oktawave SA, doświadczony profesjonalista z obszaru IT i cyberbezpieczeństwa. Członek Rady PIIT od 2023 r.

Posiada bogate wykształcenie, zdobywane na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podczas studiów podyplomowych z zarządzania (Wydział Prawa i Administracji UAM) oraz studiów podyplomowych na kierunku Coaching z elementami psychologii (Uniwersytet SWPS). Obecnie rozwija swoje kompetencje w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem w ramach programu Executive MBA – Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Od ponad 20 lat jest mocno związany zarówno z IT jak i cyberbezpieczeństwem. W czasie swojej kariery zawodowej pełnił role zarówno w obszarach związanych z IT – administrator systemów, kierownik działu IT, architekt rozwiązań teleinformatycznych, jak i w obszarach związanych z bezpieczeństwem danych
– administrator bezpieczeństwa informacji, audytor bezpieczeństwa teleinformatycznego. Karierę rozwijał
w takich organizacjach jak Netia, Atende, a obecnie Oktawave SA.

Przez lata pracy zawodowej zdobył szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania do sprzedaży produktów i rozwiązań w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa, a także sprzedaży usług teleinformatycznych
i cyberbezpieczeństwa. Od stycznia 2024 r. jest ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa w Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa. Ponadto działa w stowarzyszeniu ISSA Polska, a w latach 2005–2011 pełnił funkcję członka władz Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Poza pracą zawodową angażuje się w działania społeczno-edukacyjne. Od kilku lat aktywnie uczestniczy
w programie Mentoringowym Uniwersytetu Wrocławskiego, udzielając wsparcia młodym ludziom
w kształtowaniu ich ścieżki zawodowej.