image

W dniu 30 maja 2019 odbyło się śniadanie prasowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, podczas którego Izba zaprezentowała Raport Otwarcia RODO – „Rok po RODO w branży teleinformatycznej”. Opracowanie powstało w ramach działalności Komitetu Ochrony Danych Osobowych działającemu przy PIIT.

Ochrona prawna danych osobowych i prywatności w sieciach teleinformatycznych zawsze stanowiła istotny element prowadzenia działalności przez podmioty z sektora teleinformatycznego. Regulacje te bezpośrednio bowiem wpływają na architekturę tworzonych aplikacji i systemów, jak również realizowane procesy biznesowe przez firmy z tego sektora. Wejście w życie RODO uświadomiło jeszcze bardziej potrzebę znajomości przepisów prawnych z tego zakresu. Jak wygląda stosowanie RODO w branży IT i telekomunikacyjnej? Z jakimi problemami spotykają się przedsiębiorcy w tym zakresie? Odpowiedzi na te i inne pytania wraz z analizą doświadczeń znaleźć można w Raporcie Otwarcia RODO, który dostępny jest do pobrania TUTAJ

30.05.2019